Back in the Ring

               

YOGA FOR FOLK SOM ØNSKER Å GJØRE COMBACK I LIVET

Back in the Ring er et nasjonalt tilbud om ukentlig yogaklasser i 15 byer for de som ønsker å gjøre et comeback i livet. Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen og ta tak i livene sine. Alle kan gjøre rett for seg og alle fortjener en ny sjanse. Det handler  om å se seg selv der man er og innse at vi er alle et produkt av får fortid, men har mulighet til å påvirke vår fremtid. Målet er å hjelpe mennesker med å slutte eller trappe ned på rus og medisiner. Back in the Ring er for de som ønsker å ta tak i livet og forstår at de må gjøre jobben selv.

LANGSIKTIGHET – GRUNNSTEINEN I VÅRT ARBEID

Vi har som mål å gi deltagerne et tilbud der de bor, for å best mulig kunne hjelpe de rusavhengige til å dra nytte av sitt eget lokale støtteapparat og nettverk. Vi ser den positive effekten av å samarbeide tett med lokale institusjoner for å kunne gi hver enkelt deltager så god oppfølging som mulig.

Vi har også erfart hvor viktig det er for deltagerne at de har noe fast og langsiktig de kan støtte seg til, spesielt i faser hvor utfordringer kan bli overveldende. Yoga for Livet har i løpet av de siste par årene hatt mye fokus på å fange opp og tilrettelegge for deltagere som er i faresonen for å falle tilbake i rusen. Dette er en kritisk fase som absolutt alle rusavhengige møter på, ikke bare en gang, men mest sannsynlig mange ganger. Et av våre hovedfokus i tiden fremover er derfor å fortsette med å utvikle solide og langsiktige oppfølgingsstrukturer, for å best mulig kunne sikre en stabil og rusfri fremtid for våre deltagere.

YOGA ER INGEN QUICKFIX

Yoga er ingen «quick fix», det handler om å møte seg selv, stå i utfordringer og å lære seg å slappe av i krevende situasjoner. Det tar utgangspunkt i at kropp og sinn henger sammen og hvordan man finner balanse, klarhet og bygger opp gode rutiner i livet. Yoga bruker pust og bevegelse for å vende oppmerksomheten innover, løsne opp i traumer og spenninger. Dette vekker enn indre klarhet som er stabil og vedvarende. Det fremmer helse, større bevegelighet, glede og gir større livsglød.

Fysiske tøyningsøvelser kartlegger spenninger og smerte i kroppen. Yoga lærer oss å bruke pusten i krevende situasjoner, i møte med oss selv og andre. Å kjenne på vår egen smerte og rastløshet og allikevel ikke flykte unna. Hvordan man utvikler en større styrke til å takle livets utfordringer og å kunne stå i vanskelige situasjoner med en stabilitet, klarhet og sinnsro.

Du må tørre å møte deg selv, studere ditt ego og åpne deg for egen sårbarhet.

FORSKNING OG RESULTATER

Back in the Ring har har truffet mer enn 300 deltagere på landsbasis. Av de vi har jobbet med over tid lever 60% rusfrie liv i dag. Over 50 personer er i en langsiktig fordypnings- prosess og vi har utdannet 12 tidligere rusavhengige som nå underviser yoga og hjelper til i prosjektet. Deltagerundersøkelser vi har gjort viser at våre brukere er takknemlige og stolte over den jobben de gjør. De har fått et grunnleggende verktøy som muliggjør en større ansvarsfølelse for egen tilfriskning og oppbygging av bedre helse, klarhet og velvære.

En av de største utfordringene innen rusomsorgen er å redusere det store tilbakefallet og å unngå pasifisering av enkeltindividet. Vårt fokus er å bygge et rusfritt fellesskap som drives av tidligere rusavhengige som har tatt et oppgjør med sin fortid og er nå aktive bidragsytere til samfunnet. Vår erfaring viser at våre deltagere har fått et verktøy som gjør de mer selvstendige i å håndtere og å takle livets mange utfordringer. De har et fellesskap å støtte seg til med mennesker som har gått veien før og vet hva som kreves for å leve rusfrie liv.
 

YOGA GIR MESTRINGSFØLELSE

 

 

Tekst hentet fra hjemmesiden til Back in the ring. Gå til http://www.backinthering.no for mer informasjon.

 

  •                                Kontakt info for tilbudet i Asker:
  •                                Harri tlf: 48 36 33 83
  •                                Tina tlf: 95 92 06 96