Agnieszka Weglarska

Østlig filosofi har alltid tiltrukket Agnieszka, særlig når det gjelder måter å finne ro på, være her og nå forteller hun. Hun begynte å praktisere yoga for første gang allerede i videregående skole, da ble hun introdusert til hatha yoga. Agnieszka har utforsket yoga og forskjellige yogastiler i noen år, har undervist yoga for studiekammerater og endte opp med bacheloroppgave om yogafilosofi, da hun studerte pedagogikk. Hennes forhold til yoga har vært av og på i noen år.

I voksen alder begynte hun å studere psykologi, mens hun jobbet og var alenemor. Agnieszka fant ut veldig fort at det var en krevende periode i hennes liv, med mye stress og prøvde å finne balanse ved å meditere. Hun ble oppslukt i mindfulness tilnærming, har gått på MBSR kurs(Mindfulness Based Stress Reduction) MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living) MBCT(Mindfulness Based Cognitive Therapy)og gjennom meditasjon kom hun på at yoga er for henne meditasjon i bevegelsen. Siden det praktiserer hun yoga ofte. Hun har gått på lærerutdanning i Bali Yoga School i multistyle yoga 200 RYT(Hatha, Yin yoga, Vinyasa, Ashtanga- er i begynnelsen av utforskning) og opplever at variasjon i yogastiler kan være en fin kombinasjon og man kan velge en ut fra dagens behov. Agnieszka pleier også å bruke yoga og pranayama i sin jobb innen psykisk helse, hun holder bl.a. selvutviklings workshop om selvkritikk hvor hun bruker yoga og meditasjon som pauser mellom de teori bolkene med mentale øvelser. Hun pleier å bruke meditasjon aktivt i sine yogatimer.
Agnieszka vil du møte som vikar på flere av våre timer:)